„Re-inkarnacje narodu"
Nowa książka Magdaleny Dyras więcej>>>

SYLWETKI

Projekt skupia specjalistów językoznawców i literaturoznawców filologii zachodnio- i południowosłowiańskich. W skład zespołu wchodzą pracownicy naukowi kroatystyki, serbistyki, słowenistyki, bohemistyki, słowacystyki, bułgarystyki oraz macedonistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego:

• prof. dr hab. Maria Dąbrowska-Partyka, kierownik i spiritus movens projektu

• prof. dr hab. Julian Kornhauser

• dr hab. Celina Juda

• dr hab. Barbara Oczkowa

• dr hab. Aleksandra Borowiec

• dr hab. Dorota Gil

• dr Magdalena Dyras

• dr Barbara Popiołek

• dr Sylwia Nowak-Bajcar

• dr Anna Car

• dr Elżbieta Solak

• dr Maciej Czerwiński

• dr Rafał Majerekkup on-line www.wuj.pl