„Re-inkarnacje narodu"
Nowa książka Magdaleny Dyras więcej>>>

FACTUM EST

Obecny projekt jest komplementarny w stosunku do badań przeprowadzonych w ramach dwóch projektów badawczych zrealizowanych w IFS UJ: „Przemiany w świadomości i kulturze krajów postjugosłowiańskich po 1991 roku” oraz „W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacja tradycji kulturalnej w państwach postjugosłowiańskich po 1995 roku.” Badania te koncentrowały się na tradycji kulturalnej, języku i literaturze w ich powiązaniu z nacjonalizmem i z rolą, jaką w jego kreowaniu pełniły rozmaite instytucje życia społecznego. Ich owocem są dwie monografie książkowe oraz wzbogacana sukcesywnie baza danych dotycząca państw postjugosłowiańskich.

 kup on-line www.wuj.pl